Info i saopštenja

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Naš broj: RB/GD 05-1520/2013
Dana:       14.11.2013. godine

Predmet: OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Poštovani kupci,
Na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7) i člana 67. stav 1., a u vezi sa članom 37. stav 1. i članom 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12), savet Agencije za enrgetiku Republike Srbije, na sednici održanoj 13. novembra 2013. godine, doneo je odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Ovim putem želimo da Vas izvestimo da od 01.12.2013. godine počinje primena novih cena za tarifne elemente za obračun cene prorodnog gasa, koje za kategorije kupaca, po grupama kupaca, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznose:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent

(din/m 3)

Kapacitet (din/m 3/dan/godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

44,54

-

2.065,51

2.

Ostali kupci

42,50

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

-

-

-

4.

Ravnomerna potrošnja

41,77

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

-

-

-

Navedene cene se uvećavaju za iznos obračunatog PDV-a po stopi od 8%.

U Vrbasu, 14.11.2013. godine

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

PRILOG:

ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj: 01-1462/2013   
Datum: 4. novembra 2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas,
Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici održanoj 4. novembra 2013. godine, doneo je

O D L U K U
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

1.    Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
2.    Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", br. 93/12 i 76/13) i to:

 

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet

(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

44,54

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

42,50

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

41,77

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

3.    Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2013. godine.


Naš broj: 01-1462/2013

U Vrbasu, 4. novembra 2013. godine

Predsednik
Vladimir Đurić

 

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Naš znak: RB / GD 05-1136/13
Dana:       13.08.2013. godine

Predmet: O B A V E Š T E NJ E

Poštovani kupci, na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7) i člana 67. stav 1., a u vezi sa članom 37. stav 1. i članom 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“ br. 57/11, 80/11 – ispravaka, 93/12 i 124/12), Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na sednici od 13. avgusta 2013. godine, doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje .

Ovim putem želimo, da Vas izvestimo da od 01.09.2013. godine počinje primena novih cena za tarifne elemente za obračun cene prirodnog gasa, koje za kategoriju kupaca, odnosno grupu kupaca domaćinstva, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznose:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet

(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

46,00

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

43,96

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

43,22

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

 

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj : 01-1122/2013
Datum: 07 .08.2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas - gas " Vrbas, na sednici održanoj dana 07. 08. 2013. godine , doneo je

O D L U K U
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

  • Ovom Odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
  • Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/2012) i to:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet

(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

46,00

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

43,96

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

43,22

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

  • Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 01. septembra 2013. godine.

 

 

U Vrbasu, 07.08.2013.godine

Predsednik Nadzornog odbora
JP "Vrbas-gas" Vrbas
Vladimir Đurić

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj: 01-29/2013 Datum: 11.01.2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, a u skladu sa članom 18. i 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12), Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici održanoj dana 11.01.2013. godine, doneo je

 

O D L U K U 
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

1. Ovom Odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/2012) i to:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m3)

Kapacitet

(din/m3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

p < 6 bar

Domaćinstva

43,70

2.065,51

2.

Ostali kupci

41,21

276,29

2.065,51

3.

Kategorija 2

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

4.

Ravnomerna potrošnja

40,48

263,35

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

3. Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 01. februara 2013. godine.

U Vrbasu, 11.01.2013.godine

Predsednik Upravnog odbora JP "Vrbas-gas" Vrbas

Željko Milović

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat