Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -

 

Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine.

Kapacitetom gasne mreže obuhvaćene su sadašnje perspektivne potrebe industrije i domaćinstava i zamena do sada korišćenih energenata. Ove rezerve kapaciteta, pokazaće se ispravnim iz razloga što uvodenje gasa neminovno dovodi do razvoja novih proizvodnih pogona, staklenika i slično.
Realizacija ukupnog programa gasifikacije je predvidjena za pet godina.

Koncepcija gasifikacije JP Vrbas-gas će se truditi da cene projektovanja, tehničkog pregleda i dimničarskih usluga za unutrašnje gasne instalacije budu što je moguće niže. Održavanje gasne mreže će biti uračunato u cenu gasa.
Uz izgradnju mreže srednjeg pritiska polažu se zaštitne polietilenske cevi za naknadno uvlačenje optičkih kablova, koji će u jednistvenom sistemu omogućavati daljinsko očitavanje bitnih parametara u merno-regulacionim stanicama (protoka gasa, pritiska, temperature), kasnije i upravljanja potrošnjom sa jednog mesta-dispečerskog centra Vrbas-gas-a. Stvoriće se uslovi za integralno korišćenje gasovodne i kablovske mreže, odnosno izgradnju višenamenske mreže za telemetriju (daljinsko očitavnje i upravljanje gasnom mrežom) i kablovski distributivni sistem.

Kako se pri izgradnji ulične mreže (za svaku kuću poseban priključak) vrše iskopi za polaganje gasovodne mreže, omogućiće se i polaganje optičkog ili koaksijalnog kabla do potrošača i na taj način se omogućiti daljinsko očitavanje kućnih brojila gasa i priključak za kablovsku televiziju, PTT, internet i druge elektronske servise. To će biti poseban program o kome će se gradjani drugom prilikom detaljnije upoznati. Za sada se samo stvaraju uslovi za taj program u cilju izbegavanja naknadnog kopanja ulica. To su svetski trendovi razvoja telekomunikacija, uz gasovod, pa JP "Vrbas-gas", kao preduzeće koje očekuje punu ekspanziju u XXI veku, mora stvoriti uslove za povećanje trendova razvoja po evropskim normativima.

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat