Mere sigurnosti

 

   Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas tek uvodi u masovnu potrošnju, ukazaćemo na osnovne osobine gasa, opasnosti, mere bezbednosti i pravila korišćenja.
   Zemni gas nije otrovan, nije kancerogen, lakši je od vazduha, zapaljivost mu je u opsegu od 5-15% sadržaja u vazduhu (za benzin 1,4 - 7%). U dobro provetrenim prostorijama iscureli gas se brzo razidje. Eksplozivna zapaljiva smesa se stvara u loše provetrenim prostorijama. Plamen se gasi kada prestane "curenje" gasa. Temperatura plamena je niža nego kod benzina. Kako je prirodni gas bez mirisa, u cilju bezbednosti, gasu koji se koristi u domaćinstvu se dodaje merkaptan, odnosno vrši se odorizacija (omirišljavanje) gasa. Merkaptan ima snažan i neprijatan miris, neškodljiv je, a ukazuje na prisustvo gasa.

   Na svakom gasnom uredjaju kod gorionika, ugradjuju se automatski sigurnosni ventili koji rade na principu bimetala. Prilikom slučajnog gašenja plamena (promaja, iskipelo jelo i slično) hladi se bimetal ventila koji automatski sprečava isticanje gasa. U slučaju oštećenja razvodne mreže u kući ili stanu, kidanjem cevi odnosno ako ikako dodje do naglog isticanja gasa, reaguje automatski ventil na glavnom dovodu gasa u KMRS, zatvara dovod gasa i sprečava da u stanu dodje do prevelike, zapaljive koncentracije.

   Prostorija u kojoj se nalazi potrošač gasa mora zadovoijiti odredjene uslove u pogledu zapremine, provetravanja i ventilacije. Zbog toga je obavezan projekat gasne instalacije, u kući ili stanu, izradjen od strane ovlašćenog projektanta, a koji pregleda i overava JP"Vrbas-gas".
   Dimnjaci moraju biti ispravni, pred početak grejne sezone očišćeni i pregledani od strane lokalne dimničarske organizacije, koja izdaje potvrdu o ispravnosi i pregledu dimnjaka.

   Za veće potrošače gasa (kotlovi, i sl. ) obavezno je omogućenje ventilacije, prirodne ili prinudne, kako to propiše projekat.

   Sva trošila: rešoe, peći, bojlere, kamine... obavezno kupovati u specijalizovanim prodavnicama uz ateste jugoslovenske ovlašćene ustanove, garancije i sa servisnom mrežom. U cilju bezbednosti i sigurnosti gradjana, neće se dozvoliti priključenje trošila koja ne poseduju valjanu atestnu dokumentaciju.

   Javno preduzeće će propisati uslove ugradnje uredaja i instalacija u pogledu kvaliteta, stručnosti u izvodenju radova i redovne kontrole i održavanja. Znači, za kućnu instalaciju je obavezan projekat, ovlašćeni izvodjač radova i trošila gasa sa priključcima atestiranim i garantovanog kvaliteta. Obavezan je tehnički prijem izvedene instalacije kao i periodično održavanje. Mnogo obaveza na prvi pogled, ali sve u cilju bezbednog korišćenja gasa.

   Korisnik gasnih trošila je dužan da po uputstvu proizvodjača i Javnog preduzeća redovno menja delove koji su podložni starenju, obično posle dve ili više godina. To su priključne cevi i zaptivači za gasna trošila. Svakako, industrijski potrošači podležu posebnim zakonskim propisima o bezbednosti i zaštiti od požara.

   Gas je dobar pomoćnik udomaćinstvu, all zahteva dužnu pažnju. Čovek je izazivač 83% od svih eksplozija uSrbiji. Broj nesreća prouzrokovanih prirodnim gasom je na nivou broja nesreća izazvanih gromom. Kako smanjiti i izbeći nesreće ? Redovnim održavanjem i redovnim periodičnim kontrolnim i preventivnim pregledima gasnih instalacija i aparata. Distributer gasa, proizvodjači I uvoznici gasnih aparata-trošila, servisi, pa i dimničari, putem prigodnih uputstava namenjenih korisnicima, uticaće na povećanje stepena tehničke kulture pri korišćenju gasa i gasnih aparata. Obaveza JP "Vrbas-gasa" je da to obavija i organizuje za svoju teritoriju.

   Svaki potrošač će dobiti posebno uputstvo za korišćenje prirodnog gasa udomaćinstvu uvidu nalepnice i brošure.


   Ovom prilikom ćemo istaći osnovna uputstva u slučaju da se oseti miris gasa, a to su:

  1. odmah ugasiti svaki plamen i eliminisati izvor varnice
  2. otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju
  3. isključiti dovod gasa, odnosno zatvoriti slavinu na trošiIu ili dovodni ventil u kućnom merno-regulacionom setu
  4. utvrdi Ii se nekontrolisano isticanje gasa pozvati dežurnu sIužbu JP "Vrbas-gas"-a,
  5. oštećenja se nesmeju samostalno popravljati, to je nadležnost distributera.

 

   lskustva dugogodišnjih potrošača gasa govore da se navike o pravilnom korišćenju prirodnog gasa stiču vrlo brzo.
 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat