CENOVNIK USLUGA

Број: 01-1488/2021
Датум: 30.11.2021. године

Надзорни одбор JП "Врбас-гас" Врбас је на седници одржаној дана 30.11.2021. године усвојио следећи

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ″ВРБАС-ГАСВРБАС

 

OПИС УСЛУГЕ без ПДВ

ИЗНОС (у дин)

1.

Укључење тарифног купца (категорија 1) након уличног искључења због неизмирења обавезе за утрошени природни гас

15.000,00

2.

Укључење тарифног купца након искључења због неовлашћеног коришћења природног гаса

15.000,00

3.

Укључење тарифног купца (домаћинства) након искључења на мерно-регулационом сету

1.500,00

4.

Укључење тарифног купца (остали купци) након искључења на мерно-регулационом сету

4.000,00

5.

Технички услови за укрштање и паралелно вођење са дистрибутивним гасоводом (физичка лица)

1.987,00

6.

Технички услови за укрштање и паралелно вођење са дистрибутивним гасоводом (правна лица)

4.000,00

7.

Технички услови за пројектовање и изградњу гасног прикључка

1.987,00

8.

Поновно укључење након отказа уговора о испоруци природног гаса од стране тарифног купца

4.000,00

9.

Преглед унутрашње гасне инсталације

1.000,00

 

Овај Ценовник услуга ступа на снагу дана 01.01.2022. године, чиме престаје да важи Ценовник услуга ЈП "Врбас-гас" Врбас број 01-333/2021 од 12.03.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДРАГАН  БЕШОВИЋ

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat