Istorijat i delatnost

Vrbasgas - Istorijat i delatnost

  Godine 1973. uradjeno je prvo idejno rešenje gasifikacije opštine Vrbas. Usledilo je idejno rešenje izgradnje TE-TO (termoelektrane-toplane) na ugalj, koja bi rešavala energetske potrebe gradana i industrije gradova Vrbasa i Kule. Prirodni gas, kao dominantno gorivo, počelo je da se nameće izgradnjom novog, pored već postojećeg gasovoda iz Rusije, Madjarske do Gospodjinaca. Od čvorista kod Gospodjinaca 1995.godine počela je izgradnja magistralnog gasovoda Gospodinci-Vrbas-Kula-Crvenka, krak za Odžake-Sombor-Apatin. Na inicijativu SO Vrbas udruženim sredstvima privrede i mesnih zajednica, izgradena je 1994. godine kompletna tehnička dokumentacija gasifikacije grada Vrbasa. Za industrijske i komunalne potrošace projektovana je mreža srednjeg priliska (od 8 do 12 bara) od čeličnih bešavnih cevi, a za široku potrošnju, odnosno za sve porodično-stambene objekte, mreža niskog pritiska (od 2 do 4 bara) od polietilenskih cevi (PE). Uradjeni su idejni projekti gasifikacije naseljenih mesta opštine Vrbas.

  Polazeći od generalnog urbanističkog i prostornog plana opštine Vrbas, do 2005. godine predvidjeno je, projektima gasifikacije, snabdevanje gasom svih potencijalnih potrošača opštine Vrbas. Izgradnja 48 km mreže srednjeg pritiska i oko 390 km mreže niskog pritiska, sa priključenjem 13500 potrošača, je posao koji će se odvijati u fazama narednih pet godina. Do kraja 1998. godine biće završen deo meže srednjeg pritiska u Vrbasu, sa dve merno-regulacione stanice (MRS) široke potrošnje za naselje Vinogradi i deo Vrbasa od "Žitar"-a do Ulice Bačke. Realizacijom prve faze gasifikacije, prirodnim gasom će biti snabdeveno oko 3000 potrošača. U narednoj godini sledi izgradnja glavne merno-regulacione stanice (GMRS) kod Bačkog Dobrog Polja i merno-regulacione stanice (MRS) široke potrošnje, čime se stvaraju uslovi za gasifikaciju tog mesta, pošto se već radi projektno tehnička dokumentacija.

  Nakon izrade tehničke dokumentacije, Skupština opstine Vrbas je, odlukom o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa iz decembra 1997. godine potvrdila opredeljenje privrede i gradjana Vrbasa da svoje energetske potrebe reše dugoročno, na ekonomski isplativ i ekološki prihvatljiv način. Javno preduzeće "Vrbas-gas" d.o.o. će obaviljati poslove:izgradnje gasne mreže, distribucije gasa do potrošača, održavanje instalacija i mreže, priključivanja individualnih potrošača i naplaćivati utrošeni gas. NIS-GAS Novi Sad vrši snabdevanje i transport gasa do glavnih merno- regulacionih stanica u Vrbasu i Bačkom Dobrom Polju što predstavljaju granice nadležnosti NIS-GAS-a i JP "Vrbas-gas"-a.

   Januara 1998. godine, Ugovorom o pristupanju Javnom preduzeću, članovi drustva su postali: DD "Vital", DD "Carnex", DD "Medela" DP "Trivit-pek', DD "Žitar", DPPD "Sava Kovačević'", Društveni fond za gradjevinsko zemljište i puteve opštine Vrbas i Skupština opštine Vrbas, kao osnivac "Javnog preduzeća. Osnovna koncepcija poslovne politike JP "Vrbas-gas"-a je da sredstvima privrede, kao najvećih potrošača gasa, izgradi mrežu srednjeg pritiska od glavne merno-regulacione stanice za Vrbas do merno-regulacionih stanica industrijskih potrošača, gradske bolnice, gradskih kotlana, škola, sa krakom gasovoda prema Kucuri i Savinom Selu, za tamošnje industrijske i komunalne potrošače. Na mrežu srednjeg pritiska priključiće se merno-regulacione stanice široke potrošnje i manji komunalni potrošači. Na magistralnom gasovodu kod Bačkog Dobrog Polja izgradiće se još jedna glavna merno­regulaciona stanica za potrošače u Bačkom Dobrom Polju, Zmajevu i Ravnom Selu. Mreže magistralnog gasovoda i gasovoda srednjeg pritiska prikazane su na skicama broj 1 i 2.

   Članovi društva javnog preduzeća, ulaganjem kapitala za izgradnju zajedničke mreže srednjeg pritiska, postaju vlasnici kapitala Javnog preduzeca i srazmerno svom učešću upravljaju preduzećem preko Upravnog odbora i Skupštine Javnog preduzeća. Društveni fond za gradjevinsko zemljište i puteve opštine Vrbas je nenovčanim ulogom, ustupanjem gradjevinskog zemljišta za izgradnju gasovoda, postao član društva. Ugovorom o pristupanju Javnom preduzeću "Vrbas-gas" predvidjeno je da domaćinstva i ostali manji potrošači sopstvenim sredstvima izgradjuju mrežu široke potrošnje, od merno-regulacionih stanica do kućnih merno-regulacionih setova (KMRS). Ta sredstva se ulažu nepovratno, a zastupnik interesa gradana u Javnom preduzeću je Društveni fond za gradevinsko zemljiste i puteve opštine Vrbas.

   Elektrodistribucija "Vrbas" obavlja specifične administrativne, knjigovodstveno-finansijske i tehničke poslove za distribuciju prirodnog gasa u ime i za račun JP "Vrbas-gas"-a d.o.o.

   Unutrašnju gasnu instalaciju, rekonstrukciju postojeće instalacije centralnog grejanja za gas i ugradnju trošila obezbedjuju sami potrošači. Javno preduzeće se, poslovnom politikom, opredelilo da za sve gradjane opštine obezbedi iste finansijske uslove za priključenje na gasnu mrežu.

   Prirodni gas je u opštini Vrbas prisutan od 1999. godine kada je izgradjena distributivna gasna mreža srednjeg pritiska za potrebe industrije, dužine 7,2 km, sa 10 merno-regulacionih stanica (8 MRS za potrebe industrijskih potrošača i 2 MRS za široku potrošnju). Tada su se na gasovodnu mrežu priključili: AD "VITAL", AD "CARNEX", sa glavnim pogonom, pogonom trajne robe i RJ "ŽITAR", AD "MEDELA" i "TRIVIT-PEK".

   Već 2000. godine krenulo se sa izgradnjom distributivne mreže niskog pritiska, za potrebe potrošača u kategoriji domaćinstava, kada su se priključili i prvi potrošači. U gradu Vrbasu je od mogućih 100 km distributivnog gasovoda niskog pritiska, zaključno sa 2003. godinom, izgradjeno ukupno 36 km, što omogućava priključenje 2200 potencijalnioh potrošača prirodnog gasa. Do 2004. godine tu mogućnost je iskoristilo više od 500 domaćinstava.

   Dalja fazna izgradnja i realizacija ukupnog programa gasifikacije teritorije opštine Vrbas će se nastaviti saglasno mogućnostima obezbedjenja finansijskih sredstava iz sopstvenih sredstava Preduzeća, učešću potrošačai kreditnih sredstava, a i mogućom privatizacijom preduzeća.

   U novembru 2003. godine SO Vrbas je uskladila Odluku o osnivanju JP "Vrbas-gas" sa zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, čime su osnivačka i upravljačka prava isključivo u nadležnosti SO Vrbas, a kapital državni.
 
 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat