Gasni uredjaji


KUĆNI MERNO-REGULACIONI SET(KMRS)

   U KMRS se redukuje pritisak gasa sa vrednosti koja vlada u gradskom gasovodu (1-3 bar) na pritisak potreban gasnim uređajima u domaćinstvu (25 mbar), uz istovremeno merenje protekle zapremine gasa. Set se postavlja na čvrstu vertikalnu podlogu, najčešće spoljnji zid objekta (koji na mestu postavljanja mora biti izmalterisan) ili poseban stub. Budući da se po propisu, iz bezbedonosnih razloga, na udaljenosti od 1 m sa svih strana seta ne smeju nalaziti prozor, vrata ili priključak električne energije, a uzimajući u obzir dimenzije samog seta, (50x50x23 cm), za njegovo postavljanje je potrebno na spoljnjem zidu obezbediti pojas dužine 2,5m bez spoljnjih otvora i električnih priključaka. Standardni KMRS sa merilom G-4 obezbeđuje dovoljnu količinu gasa za objekat u kojem je zbir instalisanih kapaciteta svih uređaja manji od 53 kW.

GASNI CIRKULACIONI ZAGREJAČI VODE

   Ovi uređaji sagorevaju prirodni gas i obezbeđuju toplu vodu za radijatorsko ili podno grejanje u domaćinstvu uz veoma ekonomičan rad i prosečan stepen iskorišćenja preko 90%. To su savremeni i višestruko ispitani uređaji koji se postavljaju na zid i koji su opremljeni svom potrebnom opremom sa siguran i komforan rad, a koja podrazumeva cirkulacionu pumpu, ventil sigurnosti i zatvorenu ekspanzionu posudu, što ih sve čini pravom kotlarnicom u malom. Toplotni kapacitet ovih uređaja se ispravnim podešavanjem može precizno prilagoditi potrebama svakog domaćinstva, čime se smanjuje potrošnja energije i zagađivanje okoline uz istovremeno produženje veka trajanja. Ugradnjom dodatnog analognog ili digitalnog termostata na pristupačno mesto unutar objekta je moguća daljinska regulacija rada uređaja, kao i programiranje režima rada sedam dana unapred.

   Ako se uzmu u obzir male dimenzije (u proseku 85x45x35cm) i savremeni dizajn preporučljivo ih je instalisati unutar kuhinja, kupatila, ostava ili hodnika stambenih objekata, gde su u svakom trenutku pristupačni za rukovanje. S obzirom na način odvođenja dimnih gasova razlikujemo dve vrste ovih uređaja:

  • gasni cirkulacioni zagrejači vode sa odvodom dimnih gasova kroz dimnjak (tip B)
  • gasni fasadni cirkulacioni zagrejači vode, koji ne zahtevaju dimnjak (tip C3.2 i 3.3)

    S obzirom na princip rada takođe razlikujemo dve vrste ovih uređaja:

  • uređaji sa pilot plamenom (pilot plamen malog inteziteta stalno gori i služi za paljenje glavnog plamena. Ovi modeli su jeftiniji, ali je potrošnja gasa nešto veća),
  • uređaji sa paljenjem glavnog plamena pomoću visokonaponske varnice (glavni plamen se pali prema potrebi, čime se izbegava potrošnja gasa za pilot plamen).

 

GASNI CIRKULACIONI ZAGREJAČI VODE SA ODVODOM DIMNIH GASOVA KROZ DIMNJAK

GASNI CIRKULACIONI ZAGREJAČI VODE SA ODVODOM DIMNIH GASOVA KROZ DIMNJAK

   Ovi uređaji vazduh za sagorevanje uzimaju iz prostorije u kojoj se nalaze, a dimne gasove odvode u atmosferu kroz dimnjak, koji mora biti potpuno ispravan i atestiran. Za ispravan rad ovakvog uređaja je neophodno obezbediti odgovarajuću zapreminu prostorije u kojoj je smešten,što takođe važi i za sve gasne uređaje koji dimne gasove odvode preko dimnjaka. Proizvode se u opsegu toplotnih kapaciteta 11-28 kW. Ugradnja ovakvih uređaja u garaže nije dozvoljena.
 

GASNI FASADNI CIRKULACIONI ZAGREJAČI VODE

GASNI FASADNI CIRKULACIONI ZAGREJAČI VODE

   Za razliku od prethodnih, ovi uređaji vazduh za sagorevanje ne uzimaju iz prostorije, već ga pomoću ugrađenog ventilatora usisavaju iz spoljnjeg prostora preko specijalne kombinovane dimne cevi. Dimne gasove izbacuju u atmosferu preko iste kombinovane cevi, zbog čega im nije potreban dimnjak (slika desno), ali im je cena nešto viša. Proizvode se u opsegu toplotnih kapaciteta 18-28 kW.
 

GASNI KOMBINOVANI ZAGREJAČI VODE

GASNI KOMBINOVANI ZAGREJAČI VODE

   Sve što je prethodno rečeno za gasne cirkulacione zagrejače vode važi i za ove uređaje, s tim što kombinovani zagrejači uz toplu vodu za grejanje proizvode trenutno (otvaranjem slavine) i toplu sanitarnu vodu, i to tokom cele godine, čime se obezbeđuje zaokruženi energetski ciklus unutar domaćinstva. Ovi uređaji se mogu povezati sa postojećim akumulacionim bojlerima, koji u tom slučaju služe kao rezervoari tople vode zadržavajući i dalje mogućnost zagrevanja vode električom energijom. Proizvode se u opsegu 18-28 kW.
 

GASNI PROTOČNI ZAGREJAČI VODE

GASNI PROTOČNI ZAGREJAČI VODE

   Ovi uređaji služe za trenutno pripremanje tople sanitarne vode zbog čega se smeštaju u kupatila ili kuhinje. Priključuju se direktno na gradsku vodovodnu mrežu i nemaju ugrađenu cirkulacionu pumpu, a topla voda se dobija odmah nakon otvaranja slavine. Dimni gasovi se odvode preko dimnjaka (klasična izvedba) ili preko zida na kojem su montirani (fasadna izvedba). Takođe mogu da se povežu sa postojećim akumulacionim bojlerima, koji u tom slučaju služe kao rezervoari tople vode Ne raspolažu mogućnošću proizvodnje tople vode za grejanje.
 

GASNE PEĆI

GASNE PEĆI

   Gasne peći sagorevaju prirodni gas i obezbeđuju komforno zagrevanje prostorija bez upotrebe električne energije. Proizvode se u opsegu toplotnih kapaciteta 2,5 - 12 kW, a s obzirom na odvođenje dimnih gasova mogu se priključiti na dimnjak (klasična izvedba) ili na spoljnji zid ispod prozora. U drugom slučaju je reč o gasnim fasadnim pećima, kojima nije potreban dimnjak i koje se smeju postaviti na spoljni zid sa čije druge strane nije javna prometna površina - trotoar).
 

GASNI KOTLOVI

GASNI KOTLOVI

   Mali gabariti i ekonomičan rad uz prosečan stepen iskorišćenja preko 90% su osnovne prednosti gasnih kotlova u odnosu na kotlove za sagorevanje tečnog ili čvrstog goriva. Veoma su pogodni za ugradnju u postojeće kotlarnice, u kojima već postoji drugi kotao, cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda, s obzirom da ih većina modela nema ugrađene u sebi. Proizvode se u opsegu toplotnih kapaciteta 15-900 kW. Postavljaju se na pod i povezuju na dimnjak, a jedan takav kotao zajedno sa akumulacionim bojlerom za pripremu tople sanitarne vodu zapremine 120 lit je prikazan na slici.
 

GASNI ŠTEDNJACI

GASNI ŠTEDNJACI

   Ovi uređaji omogućavaju komfornu i ekonomičnu pripremu hrane upotrebom prirodnog gasa. Za sagorevanje gasa koriste vazduh iz prostorije u kojoj se nalaze i ne zahtevaju priključivanje na dimnjak. Na tržištu su dostupni modeli sa dve tri ili četiri ringle i sa ili bez rerne, kao i kombinovani uređaji koji koriste prirodni gas i električnu energiju. Interesantno je napomenuti da je u većini slučajeva štednjake koji koriste propan-butan u bocama uz minimalnu intervenciju servisera moguće osposobiti za rad sa prirodnim gasom uz uslov da imaju ugrađeni termostatski zatvarač dovoda gasa u slučaju gašenja plamena.

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat