Specifičnosti prirodnog gasa

 
   Domaćinstva, za grejanje prostorija, zagrevanje vode i kuvanje, uglavnom koriste drva, ugalj, lož ulje, električnu energiju, solarnu energiju i gas. Električna energija, kao najplemenitija energija, svakako ima niz poznatih prednosti u odnosu na druge energente. Politikom cena sve više će se destimulisati korišćenje električne energije za zagrevanje, pa će se na taj način eliminisati kao grejni energent. Mane i prednosti drva, uglja i lož ulja, najrasprostranjenijih vidova korišćenja energije kod nas, dobro su poznate našim gradjanima. Solarna energija nema masovnu primenu i uglavnom se koristi za zagrevanje vode.

Specifičnosti prirodnog gasa   Aktuelni tokovi na svetskom tržištu energenata ukazuju na rastuću ulogu i značaj prirodnog gasa. Procene rezervi prirodnog gasa ukazuju na količine dovoljne za narednih 100 godina. Uskladjeni razvoj tri "E" (energija, ekonomija, ekologija) prirodnom gasu daje prednost u odnosu na druga konvencionalna goriva. Zbog toga se gas smatra energentom u ekspanziji, odnosno energentom XXI veka.

   Procenjena potrošnja gasa za SR Jugoslaviji u milijardama kubika (10 9 m³):

god.

1995.

2000.

2005.

2010.

2015.

2020.

potrošnja

1,7

2,7-3,0

3,4-4,0

4,5-5,0

5,5-6,0

6,5-7,0

   U 2015. godini se očekuje 450.000 potrožača gasa, a dužina gasovoda će iznositi preko 3000 km. Strategija dugoročnog razvoja energetike SR Jugoslavije u periodu do 2020. godine, sa vizijom do 2050. godine, ističe gas kao energetski izvor 21. veka i ekološki najprihvatljivije konvencionalno gorivo.

   Jugoslovenskim standardima su utvrdjeni visoki zahtevi koje treba da ispune gasovita goriva za korišćenje u domaćinstvu. Postoje četiri grupe gasovitih goriva. Po klasifikaciji gasovitih goriva, u drugu grupu spadaju zemni gasovi iz prirodnih nalazišta, bogati metanom. U Vrbasu će se koristiti prirodni gas druge grupe iz Rusije (Sibira) i iz Banata, trenutno najvećeg domaćeg ležišta gasa koje pokriva oko 25% ukupne potrošnje. Prirodni gas se uvozi preko Madjarske, (ulaz kod Horgoša), a u toku je izgradnja priključka iz Bugarske.

   Prirodni gas, uz ugalj i ostala čvrsta goriva, jedini je primarni oblik energije koji se može neposredno upotrebljavati. Svi ostali oblici energije (sirova nafta, vodena snaga, nuklearno gorivo i sl.) moraju se transformisati u pogodnije oblike (derivat nafte, električna energija, vodena para ili vrela voda). To zahteva gradnju postrojenja za energetske transformacije, uz odredjene gubitke energije i velike investicije. Zbog toga je opravdano nastojanje da se što više prirodnog gasa neposredno upotrebljava. Neposrednom upotrebom prirodnog gasa može se u domaćinstvima zadovoljiti od 80-85% energetskih potreba (grejanje prostorija, kuvanje, priprema tople vode). Upotrebom gasa u pojedinačnim ložištima za grejanje, postiže se veća efikasnost nego upotrebom vrele vode iz toplana i kotlovnica. U poredjenju sa centralnim toplovodnim sistemima, razvodjenje prirodnog gasa distributivnom mrežom ima i drugih prednosti: manje investicije, jer nije potrebna izgradnja toplana i kotlovnica; gasna mreža je jeftinija od vrelovodne, mora biti toplotno izolovana i mora imati povratni vod. Upotreba prirodnog gasa, uz ostalo, ima i prednost što se njime minimalno zagaduje okolina. Prirodni gas ne sadrži zagadjivače, pa se njegovim sagorevanjem dobija samo ugljen-dioksid i vodena para.


    Praktične prednosti gasa su:

 • priključenjem na cevnu mrežu za razvod gasa iza kućne merno-regulacione stanice prestaju brige o  transportu i skladištenju kao kod uglja i drva,
 • plaćanje utrošenog gasa se vrši mesečno, nakon potrošnje,
 • stepen iskorišćenja je visok (nema gubitaka na početno grejanje ploče za kuvanje i slično),
 • nema problema oko paljenja i održavanja vatre, -nema pepela i šljake, i nešistoće oko ložišta,
 • kotlarnica na gas se može postaviti na tavanu, čime se štedi prostor u podrumu,
 • kombinovani kotlovi-bojleri se mogu postaviti u kupatilu za etažno grejanje i zagrevanje vode u stanu
 • postojeća ložišta za druge vrste goriva se mogu koristiti za gas promenom gorionika kod kotlova za   etažno (centralno) grejanje, montažom plamenika u kaljevu peć kao i montažom gorionika   uodgovarajuće peći za čvrsta goriva,
 • prirodni gas je univerzalni nosilac energije koji omogućuje modernizaciju i povećanje ekonomičnosti   mnogih industrijskih, tehnoloških procesa i postrojenja uz manje zagadenje životne sredine,
 • odsustvo otrovnog ugljen-monoksida sprečava mogućnost trovanja pri eventualnom "curenju" gasa iz   instalacija,
 • prirodni gas se može koristiti kao sirovina u hemijskoj industriji za proizvodnju vodonika, metana,   amonijaka, čadji... Otvaraju se nove perspektive razvoja u našoj sredini,
 • moguća je potpuna automatizacija procesa sagorevanja prirodnog gasa za postrojenja sa širokim   opsegom opterećenja i visokim stepenom korisnosti,
 • upotrebom gasa stvaraju se mogućnosti i otvaraju se nove perspektive razvoja industrije i   preduzetništva.
       Najozbiljniji nedostatak prirodnog gasa, svakako je opasnost od eksplozije. Od samog početka eksploatacije to je predstavljao najveći problem, pa je u stogodišnjem razvoju distribucije i upotrebe gasa težište bilo na merama bezbednosti. Danas su tehničke karakteristike gasnih instalacija, postrojenja i trošila takve da je nivo opasnosti, u poredenju sa ostalim izvorima energije, sveden na minimum.

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat