Info i saopštenja

OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Broj: DV 02-366/2018
Datum: 24.04.2018. godine

 

OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Poštovani,

obaveštavamo Vas da će u petak, 27.04.2018. godine, u periodu od 12.00-16.00 časova, doći do privremene obustave isporuke prirodnog gasa zbog radova na glavnoj merno-regulacionoj stanici Vrbas (GMRS Vrbas), koji se izvode od strane JP "Srbijagas" Novi Sad.

 

S poštovanjem,
JP " Vrbas-gas" Vrbas

 

На основу члана члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014) и члана 35. Сатута ЈП ″Врбас-гас″ Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП ″Врбас-гас″ Врбас донео је

ОДЛУКУ

о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

83.447,00

1.2

Г-4

84.287,00

1.3

Г-6

89.087,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

66.758,00

2.2

Г-4

67.430,00

2.3

Г-6

71.270,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

987,93

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.997,00

4.2

Г-4

5.996,00

4.3

Г-6

9.993,00

Ова одлука се објављује на интернет страници www.vrbasgas.com и примењује од 1. јануара 2018. године.
Број: 01-1226/2017
У Врбасу, 30.11.2017. године
Председник Надзорног органа
Петар Канкараш
 

Cenovnik usluga JP ″VRBAS-GAS″ Vrbas - počev od 01.01.2018.

Broj: RB 01-1227/2017
Datum: 30.11.2017. godine

CENOVNIK USLUGA
JAVNOG PREDUZEĆA ″VRBAS-GAS″ VRBAS

OPIS USLUGE

IZNOS bez PDV (u din)

1.

Uključenje tarifnog kupca ( kategorija 1) nakon uličnog isključenja zbog neizmirenja obaveze za utrošeni prirodni gas

15.000,00

2.

Uključenje tarifnog kupca nakon isključenja zbog neovlašćenog korišćenja prirodnog gasa

15.000,00

3.

Uključenje tarifnog kupca ( domaćinstva ) nakon isključenja na merno - regulacionom setu

1.500,00

4.

Uključenje tarifnog kupca ( ostali kupci ) nakon isključenja na merno-regulacionom setu

4.000,00

5.

Izlazak dežurne službe na intervenciju nastalu greškom tarifnog kupca

2. 420 ,00

6.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom (fizička lica)

2.000,00

7.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom (pravna lica)

50,00

8.

Dužina kućnog gasnog priključka preko rešenjem definisane dužine od 20 m

1.000,00

9.

Ponovno uključenje nakon otkaza ugovora o isporuci prirodnog gasa od strane tarifnog kupca

8.000,00

10.

Naknadni radovi na postojećim unutrašnjim gasnim instalacijama po satnici rada

680 ,00

11.

Prvo puštanje u rad gasnog aparata

4.000,00

12.

Godišnji pregled i servisiranje gasnog aparata

5.000,00


Ovaj Cenovnik usluga stupa na snagu od 01.01.2018. godine, čime prestaje da važi Cenovnik usluga JP "Vrbas-gas" Vrbas broj RB 01-228/2012 od 29.02.2012. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PETAR KANKARAŠ

 

 

На основу члана 261.  тачка 6), у вези са чланом 88. став 2. тачка 4), Закона о енергетици („Службени гласник РС”, брoj  145/14) и  члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас, на седници од 25. августа 2017. године, донео је

ОДЛУКУ

О ЦЕНИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

 

  1. Овом  одлуком утврђује се цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса.
  2. Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног  гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 29/17) и то:

Редни
број

Категорије
места испоруке

Групе
места испоруке

Тарифа "енергент"
(дин/m3)

Тарифа "капацитет"
(дин/m3/дан/година)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

Мала потрошња

6,27

2.

Ванвршна потрошња К1

3,95

65,98

3.

Равномерна потрошња К1

3,95

140,21

4.

Неравномерна потрошња К1

3,95

164,95

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

Ванвршна потрошња К2

3,51

77,79

6.

Равномерна потрошња К2

3,51

165,31

7.

Неравномерна потрошња К2

3,51

194,49


3. Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује од 1. октобра 2017. године.

 

Број: 01-852/2017
У Врбасу, 25. август 2017. године

Председник Надзорног одбора 
Петар Канкараш, економиста

Prilog:

 

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje sa primenom od 1. oktobra 2017. godine

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br.  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 25. avgusta 2017. godine, doneo je

ODLUKU

O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

  1. Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.
  2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za  javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", br. 75/14, 105/16 ,108/16-ispravka i 29/17) i to:

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/м3)

Тарифа
"капацитет"
(дин/м3/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

Мала потрошња

33,21

2.005,62

 

2.

Ванвршна потрошња К1

30,88

65,98

2.005,62

 

3.

Равномерна потрошња К1

30,88

140,21

2.005,62

 

4.

Неравномерна потрошња К1

30,88

164,95

2.005,62

 

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

Ванвршна потрошња К2

30,44

77,79

20.056,19

 

6.

Равномерна потрошња К2

30,44

165,31

20.056,19

 

7.

Неравномерна потрошња К2

30,44

194,49

20.056,19

 

3. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje od 1. oktobra 2017. godine.

 

Broj: 01-851/2017
U Vrbasu, 25. avgust 2017. godine

Predsednik Nadzornog odbora 
Petar Kankaraš, ekonomista

Prilog:

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat