OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Naš broj: RB/GD 05-1520/2013
Dana:       14.11.2013. godine

Predmet: OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Poštovani kupci,
Na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7) i člana 67. stav 1., a u vezi sa članom 37. stav 1. i članom 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12), savet Agencije za enrgetiku Republike Srbije, na sednici održanoj 13. novembra 2013. godine, doneo je odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Ovim putem želimo da Vas izvestimo da od 01.12.2013. godine počinje primena novih cena za tarifne elemente za obračun cene prorodnog gasa, koje za kategorije kupaca, po grupama kupaca, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznose:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent

(din/m 3)

Kapacitet (din/m 3/dan/godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

44,54

-

2.065,51

2.

Ostali kupci

42,50

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

-

-

-

4.

Ravnomerna potrošnja

41,77

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

-

-

-

Navedene cene se uvećavaju za iznos obračunatog PDV-a po stopi od 8%.

U Vrbasu, 14.11.2013. godine

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

PRILOG:

ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat