OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Na osnovu člana 66., stav 4., 5. i 6 Zakona o energetici (″Službeni glasnik RS″ broj 84/04 i 57/11), člana 28., stav 1. tačka 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (″Službeni glasnik RS″ broj 25/00, 25/02, 17/05, 108/05 i 123/07), člana 12. Statuta Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas i Mišljenja Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 348/2011-D-I/18 i broj 348/2011-D-I/19 od 13.09.2011. godine, Upravni odbor JP ″Vrbas-gas″ Vrbas na sednici održanoj dana 15.09.2011. godine doneo je Odluku o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa i Odluku o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce.

Vlade Republike Srbije je, na sednici održanoj dana 01.11.2011. godine, dala saglasnost na ove Odluke, na osnovu čega se primenjuju nove cene prirodnog gasa.

Cene prirodnog gasa za tarifne kupce iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce (″Službeni glasnik RS″ broj 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce (″Službeni glasnik RS″ broj 68/06, 1/07, 116/08 i 64/10) i to:

R.br
Kategorija kupaca
Grupa kupaca
Tarifni stav ″energent″ (din/m 3)
Tarifni stav ″kapacitet″ (din/m 3/dan/godina)
Tarifni stav ″naknada po mestu isporuke″ (din/mesto isporuke/godina)
1
2
3
4
5
6
1 Kategorija1
p < 6 bar
Domaćinstva
40,18
2.065,51
2 Ostali kupci
37,69
276,28
2.065,61
3 Kategorija2
6 < p < 16 bar
Neravnomerna potrošnja
4 Ravnomerna potrošnja
36,96
263,35
20.655,06

 

Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 8%.

Sve cene se primenjuju počev od 01.11.2011. godine.

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat