OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Broj: DV 02-366/2018
Datum: 24.04.2018. godine

 

OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Poštovani,

obaveštavamo Vas da će u petak, 27.04.2018. godine, u periodu od 12.00-16.00 časova, doći do privremene obustave isporuke prirodnog gasa zbog radova na glavnoj merno-regulacionoj stanici Vrbas (GMRS Vrbas), koji se izvode od strane JP "Srbijagas" Novi Sad.

 

S poštovanjem,
JP " Vrbas-gas" Vrbas

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat