ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas,

Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 5. septembra 2014. godine, doneo je

O D L U K U 
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

1.Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2.Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) i to:

 

Kategorije kupaca

Grupe

kupaca

Tarifa "energent" (din/m 3)

Tarifa "kapacitet"

(din/m 3/dan/ godina)

Tarifa

"naknada po mestu isporuke" (din/mesto isporuke/godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

"Mala potrošnja"

("Mala potrošnja-domaćinstva" i "Mala potrošnja-ostali")

46,76

 

2.005,62

"Vanvršna potrošnja K1"

 

 

 

"Ravnomerna potrošnja K1"

44,51

135,63

2.005,62

"Neravnomerna potrošnja K1"

44,51

159,56

2.005,62

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Vanvršna potrošnja K2"

44,08

101,93

20.056,19

"Ravnomerna potrošnja K2"

44,08

123,78

20.056,19

"Neravnomerna potrošnja K2"

44,08

145,62

20.056,19

 

3.Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2014. godine.

 

Broj: 01-1147/2014

U Vrbasu, 5. septembra 2014. godine

 

Predsednik Nadzornog odbora 
Vladimir Đurić

 
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://www.vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat